کد خبر: 24444

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/25

معرفی جامع و تخصصی رشته کارآفرینی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

معرفی رشته کارآفرینی

رشته کارآفرینی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی. هدف از اجرای دوره دکتری کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی ، تربیت سیاست گذاران و کارشناسان کارآفرینی و مشاورین راه اندازی و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد.

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری کارآفرینی شرکت نمایند.

 

آینده شغلی و بازار کار رشته کارآفرینی

کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسکهای ناشی از آن اطلاق می‌شود.

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی ” Entrepreneurs ” به معنای “متعهد شدن ” نشات گرفته است.

به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید یا ابداع روشهای نوین در امور جاری است(برای خواندن ادامه مطلب برای بازار کار رشته کارآفرینی کلیک کنید).

 

دروس امتحانی رشته کارآفرینی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.آمار و کاربرد آن در مدیریت

2.مبانی سازمان و مدیریت

3.اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

4.نظریه های کارآفرینی

5.تئوری های نوآوری

6.مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

برای دریافت سرفصل های رشته کارآفرینی  (مصوب وزارت علوم )کلیک کنید.


منابع پیشنهادی رشته کارآفرینی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

نظریه‌های کارآفرینی/ تالیف سیدمحمد مقیمی، یوسف وکیلی، مرتضی اکبری

کارآفرینی پیشرفته/ مولفان محمود احمدپور‌‌داریانی ، علی ملکی؛ ویراستار نسرین کلبانی‌شیروانی؛ [به سفارش] خانه کارآفرینان ایران

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

مدی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر اف‍ج‍ه‌ای‌

مدیریت اسلامی: رویکردها/ علی‌نقی امیری، حسن عابدی‌جعفری؛ ویراستار علمی سیدعلی علوی

مدیریت عمومی/ سید‌مهدی الوانی

مب‍ان‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ رض‍ائ‍ی‍ان‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر پ‍ورع‍زت‌

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

 

 

 

www.phdphd.org

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه