کد برگه: 16527

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/09

معرفی رشته های آزمون دکتری

Rating: 4.6. From 7 votes.
Please wait...

شما داوطلبان محترم کنکور phd میتوانید از قسمت زیر رشته ی خود را انتخاب کرده تا اطلاعاتی نظیر منابع درسی ، سرفصل ها ، افراد مجاز به شرکت در این رشته ، بازار کار این رشته و … مطلع شوید.  پایگاه خبری آزمون دکتری به رایگان این اطلاعات را در اختیاز شما داوطلبان آزمون دکتری قرار میدهد:

گروه آزمایشی علوم انسانی

رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته جغرافیای سیاسی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

رشته ژئومورفولوژي

رشته آب و هواشناسی

رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

رشته زبان و ادبیات عرب

رشته علوم اقتصادی

رشته مدیریت ورزشی

رشته فیزیولوژی ورزشی

رشته آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی

رشته رفتار حرکتی

رشته بیومکانیک ورزشی

رشته اقتصاد نفت و گاز

رشته حقوق نفت و گاز

رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

رشته تاریخ اسلام

رشته تاریخ ایران دوره اسلامی

رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

رشته علوم اجتماعی

رشته جمعيت شناسي

رشته مددكاري اجتماعي

رشته علوم قرآن و حدیث

رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی

رشته ادیان و عرفان

رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی

رشته کلام

رشته فقه شافعی

رشته مدرسی معارف اسلامی

رشته فلسفه

رشته فلسفه منطق

رشته فلسفه علم

رشته فلسفه تعلیم و تربیت

رشته برنامه ریزی درسی

رشته مدیریت آموزشی

رشته روانشناسی تربیتی

رشته تکنولوژی آموزشی

رشته آموزش عالی

رشته روانشناسی آموزش کودکان استثنایی

رشته مشاوره

رشته سنجش و اندازه گیری

رشته روان شناسی

رشته علوم كتابداری(علم اطلاعات و دانش شناسی)

رشته حقوق عمومی

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 رشته حقوق بين الملل عمومي

رشته حقوق خصوصي

رشته علوم سیاسی

رشته حسابداری

رشته علوم ارتباطات

رشته باستان شناسي

رشته مطالعات زنان

رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

رشته مدیریت

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

رشته کارآفرینی

رشته گردشگری

رشته مالی

رشته برنامه ریزی محیط زیست

گروه آزمایشی فنی و مهندسی

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق مخابرات

مهندسی برق قدرت

مهندسی برق کنترل

مهندسی عمران سازه

مهندسی عمران زلزله

مهندسی عمران خاک و پی(ژئوتکنیک)

مهندسی عمران مهندسی آب وسازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران راه و ترابری

مهندسی عمران سواحل،بنادر وسازه های دریایی

مهندسی عمران مدیریت منابع آب

مهندسی عمران حمل و نقل

مهندسی عمران مدیریت ساخت

مهندسی عمران محیط زیست

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی(مکانیک جامدات)

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی(دینامیک،کنترل و ارتعاشات)

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

مهندسی دریا

مهندسی هوافضا آئرودینامیک

مهندسی هوافضاجلوبرندگی (زمینه پیشرانش)

مهندسی هوافضا سازه های هوایی

مهندسی هوافضادینامیک پروازوکنترل

مهندسی  معدن اکتشاف

مهندسی معدن استخراج

مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی

مهندسی معدن مکانیک سنگ

مهندسی پلیمر پلیمر

مهندسی  پلیمر رنگ

مهندسی محیط زیست منابع آب

مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب

مهندسی محیط زیست مواد زائد جامد

مهندسی محیط زیست آلودگی هوا

مهندسی پزشکی بیوالکتریک

مهندسی پزشکی بیومکانیک

مهندسی پزشکی بیومتریال

مهندسی صنایع

مهندسی نفت اکتشاف

مهندسی نفت

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

مهندسی کامپیوترمعماری سیستمهای کامپیوتری

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی شیمی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و محیط زیست

مهندسی فناوری نانو نانو مواد

مهندسی فناوری نانو نانو الکتریک

مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها

مهندسی هسته ای راکتور

مهندسی هسته ای پرتو پزشکی

مهندسی هسته ای گداخت

مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی

مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف

مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

مهندسی سیستمهای انرژی

مهندسی نقشه برداری ژئودزی

مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری

مهندسی نقشه برداری سنجش از دور

مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

گروه آزمایشی علوم پایه

رشته زمین شناسی فسیل شناسی وچینه شناسی

رشته زمین شناسی نفت

رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی

رشته زمین شناسی آب شناسی

رشته زمین شناسی مهندسی

رشته زمین شناسی زیست محیطی

رشته زمین شناسی پترولوژی

رشته زمین شناسی اقتصادی

رشته زمین شناسی تکتونیک

رشته شیمی فیزیک

رشته شیمی آلی

رشته شیمی تجزیه

رشته شیمی معدنی

رشته شیمی کاربردی

رشته شیمی پلیمر

رشته فیتوشیمی

رشته هواشناسی

رشته فیزیولوژی گیاهی

رشته سیستماتیک گیاهی

رشته سلولی و تکوینی گیاهی

رشته فیزیولوژی جانوری

رشته بیوسیستماتیک جانوری

رشته علوم جانوری تکوینی

رشته سلولی و مولکولی

رشته بیوشیمی

رشته ژنتیک مولکولی

رشته میکروبیولوژی

رشته بیوفیزیک

رشته زیست فناوری میکروبی

رشته آمار

رشته ریاضی محض

رشته ریاضی کاربردی

رشته فیزیک دریا

رشته زیست شناسی دریا

رشته نانو فیزیک

رشته نانوشیمی

رشته فیزیک

رشته فوتونیک

رشته ژئوفیزیک لرزه شناسی

رشته ژئوفیزیک زلزله شناسی

رشته ژئوفیزیک الکترومغناطیس

رشته ژئوفیزیک گرانی سنجی

رشته نانوبیوتکنولوژی(ریززیست فناوری)

رشته بیوانفورماتیک

رشته علوم کامپیوتر

رشته علوم شناختی

گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

رشته محیط زیست(کلیه گرایشها)

رشته مکانیک بیوسیستم

رشته مکانیزاسیون کشاورزی

رشته علوم و مهندسی باغبانی

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی(تمامی گرایش‌ها)

رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

رشته فراورده های چند سازه چوب

رشته صنایع خمیر و کاغذ

رشته بیولوژی و آناتومی چوب

رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

رشته مدیریت منابع خاک

رشته علوم دامی(کلیه گرایشها)

رشته آبیاری و زهکشی

رشته سازه های آبی

رشته منابع آب

رشته هواشناسی کشاورزی

رشته ژنتیک و به نژادی گیاهی

رشته زراعت

رشته علوم علفهای هرز

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

رشته بوم شناسی زراعی

رشته ترویج و آموزش کشاورزی

رشته توسعه کشاورزی

رشته حشره شناسی

رشته بیماری شناسی گیاهی

رشته جنگل داری و اقتصاد جنگل

رشته مهندسی جنگل

رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

رشته تکثیر و پرورش آبزیان

رشته شیلات ، عمل آوری

رشته شیلات تولید و بهره برداری

رشته علوم و مهندسی مرتع

رشته مدیریت و کنترل بیابان(بیابان زدایی)

رشته آبخیز داری (علوم و مهندسی آبخیزداری)

گروه آزمایشی هنر

رشته مدیریت پروژه

رشته معماری

رشته شهرسازی

رشته پژوهش هنر

رشته مرمت آثارو اشیای تاریخی

رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی

گروه آزمایشی زبان

رشته آموزش زبان فرانسه

رشته ادبیات فرانسه

رشته آموزش زبان روسی

رشته آموزش زبان آلمانی

رشته آموزش زبان انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته ترجمه

رشته زبان شناسی همگانی

رشته فرهنگ و زبانهای باستانی

تذکر مهم : هرگونه استفاده مادی از مطالب پایگاه خبری آزمون دکتری ، شرعاً حرام بوده و این پایگاه هیچگونه رضایتی در این مورد ندارد. تنها راه استفاده از مطالب سایت نشر به صورت رایگان ، بدون تغییر در محتوای فایل و با ذکر منبع لینک دار می باشد.
گزارش تخلف : اگر مطلبی در پایگاه خبری آزمون دکتری مشاهده کردید که متعلق به شماست و از انتشار عمومی آن رضایت ندارید کافیست با ما در ارتباط باشید و با ذکر لینک پست و ارائه مدارک کافی ، جهت حذف سریعتر مطلب اقدام کنید.

Rating: 4.6. From 7 votes.
Please wait...

دیدگاه بسته شده است.