کد خبر: 21593

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس کلام – منبع دکتری آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلام کلیک کنید.

سرشناسه : ب‍رن‍ج‍ک‍ار، رض‍ا، ‏‫۱۳۴۲ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍رق‌ و م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌/ رض‍ا ب‍رن‍ج‍ک‍ار.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌:موسسه فرهنگی طه، کتاب طه‏‫، ۱۳۹۳.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫۵۶۰۰۰ ریال‬‏‫‭ 964-7019-07-6 : ‬‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Reza berenjkar. A companion to hamic denominations‬‭‭‭‭‏‬.‭‭‭‭
‏يادداشت : چاپ قبلی: کتاب طه ، ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چاپ هجدهم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۹۵] – ۱۹۹ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : اسلام — فرقه ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‬‭BP۲۳۶‭‮‬‏‫‭‬‭‭/ب‌۴آ۵‬‬ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‬‭۲۹۷/۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۴۳۱۹۴

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس کلام – منبع دکتری آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلام کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه