کد خبر: 22462

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت صنعتی درس آمار و کاربرد ان در مدیریت– منبع دکتری آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار و کاربرد ان در مدیریت کلیک کنید.

 

سرشناسه : آذر، ع‍ادل‌، ‏‫۱۳۴۵ -‏
‏عنوان و نام پدیدآور : آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫‏، ۱۳۹۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۱۸۹. م‍دی‍ری‍ت‌؛ ۱۲.
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ریال‬‏‫: ج.۱‬‏‫:‬ ‬‭‭۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۶۶۲-۳
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ نوزدهم)
‏یادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‬‮‭Adel Azar, Mansoor Momeny.‭‬ Statistics and its applications in management.‭
‏یادداشت : چاپ قبلی:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، ۱۳(ویراست)
‏یادداشت : چاپ نوزدهم.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : آمار
‏موضوع : مدیریت — روش‌‌های آماری
‏موضوع : مدیریت — آمار
‏شناسه افزوده : مومنی، منصور، ‏‫۱۳۴۰ -‏
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HA ۲۹/۵‭‬ ‭/ف۲‏‫‬‭آ۴۲ ۱۳۹۲‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۰۰۱/۴۲۲‮‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۰‎۸‎۳‎۹‎۸

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت صنعتی درس آمار و کاربرد ان در مدیریت– منبع دکتری آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار و کاربرد ان در مدیریت کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه