کد خبر: 21614

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری اخلاق اسلامی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس اخلاق اسلامی – منبع دکتری اخلاق اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اخلاق اسلامی کلیک کنید.

سرشناسه : دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، سیدع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۲۹۲ – ‏۱۳۶۰.‬
‏عنوان و نام پديدآور : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌/ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌ : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌‏‫ ، ۱۳۷۹.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۴ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۳۶۰۰ ری‍ال‌‬: ‏‫‬‭‎964-470-061-9‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال (چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ریال (چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬: چاپ پانزدهم‏‫‬‮‭978-964-470-061-3 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍ی‍زده‍م‌: بهار ۱۳۸۵.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهاردهم: زمستان ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: ۱۳۹۱.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۴۷/۸‏‫‬‭‭/د۵‮ال‍ف‌‬۳ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۴۳۴۷

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس اخلاق اسلامی – منبع دکتری اخلاق اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اخلاق اسلامی کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه