کد خبر: 20681

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری اص‍ول‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط [ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌ ح‍ی‍دری‌]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامیدرس اصول– منبع دکتری اص‍ول‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط [ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌ ح‍ی‍دری‌]

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول کلیک کنید.

 

سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، اک‍ب‍ر، خ‍لاص‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط [ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌ ح‍ی‍دری‌]/ اک‍ب‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ن‍ش‍ر ع‍ال‍م‍ه‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۸۰
‏شابک : ‎964-6798-15-0‬۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ اص‍ول‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط.
‏عنوان دیگر : ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ اص‍ول‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط.
‏عنوان دیگر : اص‍ول‌ الاس‍ت‍ن‍ب‍اط ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ و ت‍اری‍خ‍ه‌. ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
‏شناسه افزوده : ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌، ۱۹۰۷ – . اص‍ول‌ الاس‍ت‍ن‍ب‍اط ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ و ت‍اری‍خ‍ه‌. ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۵۹/۸‏‫‭‭/ح‌۹‮ال‍ف‌‬۵۸۰۱۳ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۴۲۲۳

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فقه و مبانی حقوق اسلامیدرس اصول– منبع دکتری اص‍ول‌ اس‍ت‍ن‍ب‍اط [ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌ ح‍ی‍دری‌]

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری

No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه