کد خبر: 22422

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری اص‍ول‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت بازرگانی درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته– منبع دکتری اص‍ول‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته کلیک کنید.

 

‏سرشناسه : ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۱ – م‌.
Kotler, Philip
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ / ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ک‍ات‍ل‍ر، گ‍ری‌ آرم‍س‍ت‍ران‍گ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍م‍ن‌ ف‍روزن‍ده‌.
‏مشخصات نشر : اص‍ف‍ه‍ان‌ : آم‍وخ‍ت‍ه‌‏‫، ۱۳۸۵.‬‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۳۲ ص.‏‬‏: مصور، جدول، نمودار.
‏شابک : ‏‫‎964-96964-0-7‮‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬‮‬ ؛ ‏‫۷۸۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‬‮‬ ؛ ‏‫۱۲۸۰۰۰ ریال (چاپ هشتم)‬ ؛ ‏‫۱۲۸۰۰۰ ریال (چاپ نهم)‮‬ ؛ ‏‫۱۴۸۰۰۰ ريال‬‏‫: چاپ دهم‬: ‏‫‬‭978-964-969-640-9 ؛ ‏‫۱۴۸۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۲۴۸۰۰۰ ریال (چاپ شانزدهم)‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۲۸۰۰۰ ریال ( چاپ هفدهم)‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭Principles of marketing, 5th. ed, c1997.‎‬‏‏‬‏‬
‏يادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ ششم و هفتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ نهم: ۱۳۸۷.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دهم: بهار ۱۳۸۹.‬
‏يادداشت : چاپ یازدهم: پاییز ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ شانزدهم : ۱۳۹۱ .
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : واژ‌ه‌نامه.
‏موضوع : بازاریابی
‏شناسه افزوده : آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، گ‍ری‌
‏شناسه افزوده : Armstrong, Gary
‏شناسه افزوده : ف‍روزن‍ده‌، ب‍ه‍م‍ن‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭HF۵۴۱۵‏‫‭/ ک۲‮الف‬۶ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۵۸/۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۱۴۳۴۹

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت بازرگانی درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته– منبع دکتری اص‍ول‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه