کد خبر: 23087

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم و مهندسی ابخیز درس مهندسی رودخانه– منبع دکتری اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مهندسی رودخانه کلیک کنید.

 

سرشناسه : ت‍ل‍وری‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌، – ۱۳۳۰
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ت‍ل‍وری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۴۵۴ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ۳۹۰۰۰ ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Fundamentals of river training and engineering‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۴۵۴ – ۴۴۷
‏موضوع : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ف‍اظت‌ خ‍اک‌ و آب‍خ‍ی‍زداری‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭TC۴۰۵‏‫‭/ت۸‮الف‬۶
‏رده بندی دیویی : ۶۲۳/۸۲۴۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۶۳۴

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم و مهندسی ابخیز درس مهندسی رودخانه– منبع دکتری اص‍ول‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مهندسی رودخانه کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه