کد خبر: 21596

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری البرهان فی تفسیر القران

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس تفسیر قران – منبع دکتری البرهان فی تفسیر القران

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تفسیر قران کلیک کنید.

سرشناسه : ب‍ح‍ران‍ی‌،ه‍اش‍م‌ب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌،‏‫ – ۱۱۰۷؟ق.‏
‏عنوان قراردادی : البرهان فی تفسیر‌القرآن .فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : متن و ترجمه تفسیر روایی البرهان فی تفسیر‌القرآن /سیدهاشم بحرانی (ره) ؛ ترجمه و تحقیق محمد رحمتی‌شهرضا.
‏مشخصات نشر : قم: تهذیب: وحدت بخش‏‫‬‬‬، ۱۳۹۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶ج.‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫‬دوره‏‫‬‬‬‬‬: 978-964-7636-81-0 ؛ ‏‫‬‬‬‬ج.۱‏‫‬‬‬‬ :978-964-7636-82-7 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۲‏‫‬‬‬‬‬‬ :978-964-7636-83-4 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۳‏‫‬‬‬‬‬ :978-964-7636-84-1 ؛ ‏‫‬‬‬‬ج.۴‏‫‬‬‬‬ :978-964-7636-85-8 ؛ ‏‫‬‬‬‬ج.۵‏‫‬‬‬‬‬ :978-964-7636-86-5 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۶‏‫‬‬‬‬‬ :978-964-7636-89-6 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۷‬‏‫‬‬‬‬‬‬: 978-964-7636-90-2 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۸‏‫‬‬‬‬: 978-964-7636-91-9 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۹‏‫‬‬‬‬‬ :978-964-7636-92-6 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۱۰‏‫‬‬‬‬ :978-964-7636-93-3 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۱۱‏‫‬‬‬‬‬‬‬: 978-964-7636-94-0 ؛ ‏‫‬‬‬‬ج.۱۲‏‫‬‬‬‬‬‬: 978-964-7636-95-7 ؛ ‏‫‬‬‬‬‬ج.۱۳‏‫‬‬‬‬: 978-964-7636-96-4 ؛ ‏‫‬‬‬ج.۱۴‏‫‬‬‬‬‬‬: 978-964-7636-97-1 ؛ ‏‫‬‬‬‬ج.۱۵‏‫‬‬‬‬ :978-964-7636-98-8 ؛ ‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ج.۱۶‏‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ : 978-964-7636-99-5
‏يادداشت : مقدمه کتاب حاضر بر اساس مقدمه کتاب مراة‌الانوار و مشکوة‌الاسرار تالیف ابوالحسن‌ العاملی‌الاصفهانی است.
‏مندرجات : ج.۱.شامل: مقدمه مترجم، مولف و سوره‌های مبارکه فاتحه و بقره (۱ – ۹۰).-ج.۲.شامل: ادامه سوره مبارکه بقره (آیات ۹۰ – ۲۸۶) تا انتها.-ج.۳.ابتدای سوره مبارکه آل عمران تا آیه ۷۶ سوره مبارکه نساء.-ج.۴.ادامه سوره مبارکه نساء (آیات ۷۶ – ۱۷۶) تا انتهای سوره مبارکه مائده.-ج.۵.ابتدای سوره مبارکه انعام تا انتهای سوره مبارکه اعراف.-ج.۶.ابتدای سوره مبارکه انفال تا انتهای سوره مبارکه توبه.-ج.۷. ابتدای سوره مبارکه یونس تا آیه ۱۵ سوره مبارکه ابراهیم.-ج.۸.ادامه سوره مبارکه ابراهیم (آیات ۱۵ – ۵۲) تا انتهای سوره مبارکه اسراء.-ج.۹.ابتدای سوره مبارکه کهف تا انتهای سوره مبارکه انبیاء.-ج.۱۰.ابتدای سوره مبارکه حج تا انتهای سوره مبارکه شعراء.- ج.۱۱. ابتدای سوره مبارکه نمل تا آیه ۳۶ سوره مبارکه احزاب.-ج.۱۲.ادامه سوره مبارکه احزاب (آیات ۳۶ – ۷۳) تا انتهای سوره مبارکه زمر.-ج.۱۳.ابتدای سوره مبارکه غافر تا انتهای سوره مبارکه فتح.-ج.۱۴.ابتدای سوره مبارکه حجرات تا انتهای سوره مبارکه صف.-ج.۱۵.ابتدای سوره مبارکه جمعه تا انتهای سوره مبارکه مطففین.-ج.۱۶.ابتدای سوره مبارکه انشقاق تا آخر (سوره مبارکه ناس).
‏موضوع : تفاسیر شیعه — قرن ۱۲ق.
‏موضوع : تفاسیر ماثوره — شیعه امامیه
‏شناسه افزوده : رح‍م‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رض‍ا، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۵۸ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۹۷/۳‏‫‭/ب۳ب۴۰۴۱ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۱۷۲۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۲۱۰۸۷۰

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس تفسیر قران – منبع دکتری البرهان فی تفسیر القران

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تفسیر قران کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه