کد خبر: 21605

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ترجمه و شرح ن‍ه‍ای‍ةال‍ح‍ک‍م‍ة

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس فلسفه – منبع دکتری ترجمه و شرح ن‍ه‍ای‍ةال‍ح‍ک‍م‍ة

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه کلیک کنید.

سرشناسه : ش‍ی‍روان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۴۳ – ‏
‏عنوان قراردادی : نهایه‌الحکمه .شرح
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ن‍ه‍ای‍ةال‍ح‍ک‍م‍ة ع‍لام‍ه‌ س‍ی‍دم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌ / ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : ویراست۲.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: موسسه ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌‏‫، ۱۳‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ ج.‬
‏فروست : ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌‏‫‫؛ ۲۳۲‬‬، ۲۴۴، ۲۹۴. فلسفه اسلامی‏‫؛ ۸، ۹‬، ۱۴. فلسفه و عرفان‏‫؛ ۱۶‬، ۱۸، ۲۶.
کتاب‌های علامه طباطبایی‏‫؛ ۲۶، ۲۷، ۲۸.
‏شابک : ‏‫۵۴۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۲‬‏‫‭978-964-09-0411-4 :‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۲، چاپ یازدهم‬‏‫: 978-964-09-0935-5‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۳، چاپ یازدهم‬‏‫: 978-964-09-1064-1‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال ( ج.۲، چاپ سیزدهم )‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۳ ، چاپ دوازدهم‬‏‫: ‭978-964-09-1323-9‬ ؛ ‏‫۱۹۰۰۰۰ ریال‬(ج.۳، چاپ سیزدهم)‬ ؛ ‏‫۲۳۰۰۰۰ ریال‬(ج.۲، چاپ پانزدهم)‬‮ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ج.۴، چاپ یازدهم ‬‏‫: ‭978-964-09-1322-2‬
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د دوم‌، ۱۳۸۸.
‏يادداشت : ص. ع. به عربی: علی الشیروانی. نهایه‌الحکمه ترجمه و شرحا العلامه السیدمحمدحسین الطباطبایی.
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. لاتینی شده :. …Tarjomeh va sharh-e nehayat ol-hekmah‬
‏يادداشت : چاپ نهم.
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ یازدهم: ۱۳۹۰).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سیزدهم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ یازدهم: ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ دوازدهم : ۱۳۹۱).‬
‏يادداشت : ج.۳(چاپ سیزدهم : ۱۳۹).
‏يادداشت : ‏‫ج.۴ (چاپ یازدهم : ۱۳۹۱)‬.
‏يادداشت : ‏‫ج.۲ (چاپ پانزدهم : ۱۳۹۴)‬.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : طباطبائی، محمدحسین، ۱۲۸۱ – ۱۳۶۰ . نهایه‌الحکمه — نقد و تفسیر
‏موضوع : فلسفه اسلامی
‏شناسه افزوده : طباطبائی، محمدحسین، ۱۲۸۱ – ۱۳۶۰ . نهایه‌الحکمه . شرح
‏شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭BBR۱۳۹۲‏‫‭/ن۹۰۳ش۹ ۱۳۰۰ی‮‌پ
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۳‎۹‎۹‎۶‎۲

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدرسی معارف اسلامی – درس فلسفه – منبع دکتری ترجمه و شرح ن‍ه‍ای‍ةال‍ح‍ک‍م‍ة

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه