کد خبر: 20746

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفهدرس فلسفه اسلامی– منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه اسلامی کلیک کنید.

 

‏سرشناسه : ن‍ص‍ر، سیدح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲ –
Nasr, Seyyed Hossein
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌/ زی‍رن‍ظر ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر، ال‍ی‍ور ل‍ی‍م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‌ از اس‍ت‍ادان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌‏‫، ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬‬
‏فروست : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌؛ ۲۱.
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬‬‬‏‫‬‭‏‫‬‭978-964-8713-42-8 :‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‬‬‬‏‫‬‭‏‫‬‭978-964-8713-39-8 :‬‬ ؛ ‏‫۶۰۰۰۰ ریال (ج.۲)‮‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ دوم)‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۳‬‬‬‬‏‫‬‭‬‭978-9648-713-40-4 :‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫ج.۴‬‬‬‬‏‫‬‭978-964-8713-41-1 :‬‬‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫: ‏‫ج.۵‬‬‬‬‬‬‏‫: ‏‫‭978-964-244-001-6‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال(ج.۵، چاپ سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎History of Islamic philosophy, 1996‬‭‭.
‏يادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۳۸۶) .
‏يادداشت : ج.۲(چاپ دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۳ (چاپ اول: ۱۳۸۶) (فیپا)
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۵(چاپ اول: ۱۳۸۸) (فیپا).
‏يادداشت : ج.۵(چاپ سوم: ۱۳۹۴).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : فلسفه اسلامی — تاریخ
‏موضوع : فیلسوفان اسلامی
‏شناسه افزوده : ل‍ی‍م‍ن‌، اول‍ی‍ور، ۱۹۵۰ – م‌.، ویراستار
‏شناسه افزوده : Leaman, Oliver
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۸‏‫‬‭‭/ن۶ت۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۷۳۸۹

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفهدرس فلسفه اسلامی– منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فلسفه اسلامی کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه