کد خبر: 17683

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/24

معرفی منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ن‍ق‍د ج‍دی‍د

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه پژوهش هنردرس تاریخ هنر ایران و جهان – منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ن‍ق‍د ج‍دی‍د

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تاریخ هنر ایران و جهان کلیک کنید.

 

سرشناسه : ول‍ک‌، رن‍ه‌، ۱۹۰۳-۱۹۹۵م‌.
Wellek, Rene
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ن‍ق‍د ج‍دی‍د/ رن‍ه‌ ول‍ک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ع‍ی‍د ارب‍اب‌‌ش‍ی‍ران‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫، ۱۳۷۳‬-‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬
‏شابک : ‏‫‬۱۹۰۰۰ریال‬‏‫: دوره‏‬‬‏‫: ‏‫‭978-964-448-000-3‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‏‬‬‏‫: ‏‫‬‭‭964-448-001-5‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ريال‭‬ ‏(‫ج.۱، چاپ سوم‬)‬ ؛ ج.۲، چاپ سوم‏‫‭978-964-448-000-3 :‬ ؛ ‏‫‬۱۸۰۰۰ ریال (ج.۲)‬‬ ؛ ‏‫‬۳۹۰۰۰ ریال (ج.٬۳چاپ دوم)‏‬‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۴‏‬‬، بخش ۲‬‏‫‭978-964-448-004-1:‬ ؛ ‏‫ج.۵‬‏‫‭978-964-448-005-8 : ‬‬ ؛ ‏‫ج.۶‏‬‬‏‫‭964-448-006-6 :‬‏‬‬ ؛ ‏‫۲۱۰۰۰۰ ريال‬‏‫ج.۷‏‬‏‬‬‬‏‫: ‏‫‬‭‭978-964-448-007-2 ‬‏‬‏‬‬ ؛ ‏‫ج.۸‬‏‫‬‭‭978-964-448-008-9‬ :
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:‭‭‭A history of modern criticism , 1750-1950,c1983‏‬‬.
‏يادداشت : ‏‫ج.۱ (چ‍اپ‌ سوم:۱۳۸۸).‬
‏يادداشت : ج.۲ (چ‍اپ‌ اول‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۴).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج‌. ۳ (چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰) .
‏يادداشت : ج.۴، بخش ۱(چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۷).
‏يادداشت : ج‌. ۴، بخش ۲ (چ‍اپ‌ اول‌: ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج.۴ ، بخش ۲ (چاپ دوم: ۱۳۸۹).
‏يادداشت : ج.۵ (چاپ دوم: ۱۳۹۱).
‏يادداشت : ج.۶ (چاپ اول: زمستان ۱۳۸۵).
‏يادداشت : ‏‫ج.۷ (چاپ اول :۱۳۸۸).‬
‏يادداشت : ج.۸ (چاپ اول: ۱۳۸۹).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ .
‏مندرجات : ج.۴، بخش ۲. نیمه دوم قرن نوزدهم.- ج.۵. نقد در انگلستان: ۱۹۵۰ – ۱۹۰۰‏‫.- ج. ۶. نقد در امریکا: ۱۹۰۰- ۱۹۵۰‬
‏موضوع : نقد — تاریخ
‏شناسه افزوده : ارب‍اب‌ ش‍ی‍ران‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ‏‫۱۳۱۶ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭PN۸۶‬‬‭‮‬‏‫‭/و۸ت۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‭۸۰۱/۹۵‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۴۱۸۵

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه پژوهش هنردرس تاریخ هنر ایران و جهان – منبع دکتری ت‍اری‍خ‌ ن‍ق‍د ج‍دی‍د

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تاریخ هنر ایران و جهان کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه