کد خبر: 20056

تاریخ بروزرسانی : 1396/09/20

معرفی منبع دکتری درآمدی بر تاریخ‌پژوهی

Rating: 4.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه تاریخ ایران قبل از اسلامدرس منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان– منبع دکتری درآمدی بر تاریخ‌پژوهی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان کلیک کنید.

 

سرشناسه : اس‍ت‍ن‍ف‍ورد، م‍ای‍ک‍ل‌، ‏‫۱۹۲۳ – ‏ م‌.
Stanford, Michael
‏عنوان و نام پديدآور : درآمدی بر تاریخ‌پژوهی/ مایکل استنفورد؛ ترجمه مسعود صادقی.
‏وضعيت ويراست : ‏‫[ویراست۲؟].‬
‏مشخصات نشر : تهران‏‫: دانشگاه امام صادق (ع)‬‏‫: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‬‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫نه، ۴۶۶ص.‬‬
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۹۷۷. تاریخ‏‫؛ ۲۸.‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‭978-964-530-023-2 ‬‬ ؛ ‏‫۸۵۰۰۰ ریال( چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ ریال( چاپ هفتم)‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭‬‭A Companion to the study of history.‬‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ قبلی: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و توسعه ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)‏‫، ۱۳۸۶.‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم.‬
‏يادداشت : چاپ پنجم: زمستان ۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۲.
‏يادداشت : ‏‫چاپ هفتم:۱۳۹۳.‬
‏يادداشت : تغییر فروست.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۴۴۶ – ۴۶۰.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : تاریخ — راهنمای آموزشی
‏موضوع : تاریخ‌نویسی
‏شناسه افزوده : صادقی، مسعود، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق(ع)
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭D۱۶/۲‏‫‭/‮الف‬۵د۴ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۰۷/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۰‎۲‎۳‎۲‎۷

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه تاریخ ایران قبل از اسلامدرس منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان– منبع دکتری درآمدی بر تاریخ‌پژوهی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس منبع شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 4.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه