کد خبر: 21927

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/13

معرفی منبع دکتری روزنامه نگاری تخصصی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطاتدرس روزنامه نگاری – منبع دکتری روزنامه نگاری تخصصی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روزنامه نگاری کلیک کنید.

سرشناسه : قندی، حسین، ‏‫۱۳۳۰ – ‏‬‏۱۳۹۴.‏‬، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از
‏عنوان و نام پديدآور : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌/ ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ن‍دی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : وزرات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا‏‫، ۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۲۲۰] ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۱۲۰۰۰ ریال (چاپ اول)‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال‮‬‏‫‬‭‭978-964-6757-90-5 :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ دوم)
‏يادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۸۶ – ۱۸۵.
‏موضوع : ن‍ش‍ری‍ات‌ اداری‌
‏موضوع : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
‏موضوع : روزن‍ام‍ه‌ه‍ا — ن‍ث‍ر
‏شناسه افزوده : مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‬‭‭PN۴۷۷۵‏‫‬‭‭/ق‌۹ر۹ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‬‭‭‬۰۷۰/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۵۴۱۸

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطاتدرس روزنامه نگاری – منبع دکتری روزنامه نگاری تخصصی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روزنامه نگاری کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه