کد خبر: 21924

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/13

معرفی منبع دکتری روزنامه نگاری نوین

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطاتدرس روزنامه نگاری – منبع دکتری روزنامه نگاری نوین

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روزنامه نگاری کلیک کنید.

سرشناسه : ب‍دی‍ع‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‌، – ۱۳۲۵
‏عنوان و نام پديدآور : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ن‍وی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ن‍ع‍ی‍م‌ ب‍دی‍ع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ن‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : پ‍ان‍زده‌، ۴۹۱ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار
‏فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌؛ ۴/۱۱۸)
‏شابک : ‎964-8415-06-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‎Naiim Badii‬.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۴۵] – ۴۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌
‏شناسه افزوده : ق‍ن‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏رده بندی کنگره : PN۴۷۷۵‭/ب‌۴ر۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ۰۷۰/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۲۶۷۵

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطاتدرس روزنامه نگاری – منبع دکتری روزنامه نگاری نوین

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روزنامه نگاری کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه