کد خبر: 19709

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زمین شناسی تکتونیکدرس زمین ساخت پیشرفته – منبع دکتری روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین ساخت پیشرفته کلیک کنید.

سرشناسه : م‍ارش‍اک‌، اس‍ت‍ی‍ون‌، م‌ – ۱۹۵۵
‎Marshak, Stephen‬
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌/ اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ م‍ارش‍اک‌، گ‍وت‍ام‌ م‍ی‍ت‍را؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍س‍ن‌ پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ع‍ت‍م‍دی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : چ‍ه‍ارده‌، ۵۰۳ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار
‏فروست : (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۳۱۹)
‏شابک : ‎964-457-051-0‬۴۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Basic methods of structural geology‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۰۳ – ۴۹۵
‏موضوع : زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍ی‍ت‍را، گ‍ائ‍وت‍ام‌، ۱۹۴۷ – م‌.‎Mitra, Goutam‬
‏شناسه افزوده : پ‍ورک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۵ – ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ت‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : QE۶۰۱‭/م‌۲ر۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ۵۵۱/۸۰۲۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۶۹۵

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زمین شناسی تکتونیکدرس زمین ساخت پیشرفته – منبع دکتری روش های اساسی زمین شناسی ساختمانی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین ساخت پیشرفته کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه