کد خبر: 19696

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری روش های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زمین شناسی اقتصادیدرس اکتشاف زمین شیمیایی – منبع دکتری روش های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اکتشاف زمین شیمیایی کلیک کنید.

سرشناسه : ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
‏عنوان و نام پديدآور : روش‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ در اک‍ت‍ش‍اف‍ات‌ ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍د ی‍زدی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ی‍ازده‌، ۱۸۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏فروست : (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌۳۲۹)
‏شابک : ‎964-457-062-2‬۱۴۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohammad Yazdi. Conventional methods in geochemical explorations‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۶۵] – ۱۶۸
‏موضوع : ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌ اک‍ت‍ش‍اف‍ی‌
‏شناسه افزوده : دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : TN۲۷۰‭/ی‌۴ر۹
‏رده بندی دیویی : ۶۲۲/۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۷۲۴۱

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه زمین شناسی اقتصادیدرس اکتشاف زمین شیمیایی – منبع دکتری روش های مرسوم در اکتشافات ژئوشیمیایی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اکتشاف زمین شیمیایی کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه