کد خبر: 24452

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/24

معرفی منبع دکتری طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستمدرس طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی – منبع دکتری طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس طرح و تحلیل ازمایش های مهندسی کلیک کنید.

سرشناسه : ی‍زدی‌ ص‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ‏‫۱۳۱۶ – ‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی/ تالیف بهمن یزدی‌صمدی، عبدالمجید رضایی، مصطفی ولی‌زاده.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات‏‫، ۱۳۹۲.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫دوازده، [۷۶۹] ص.‬: جدول.
‏فروست : موسسه انتشارات دانشگاه تهران؛ ۲۳۴۶.
‏شابک : ‏‫۲۴۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‭ 978-964-03-4037-0‬‬
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭Bahman Yazdi samadi, Abdolmajid Rezaei, Mostafa‭‭ Valyzadeh.‎Statistical Designs in agricultural research‬.‬‬‬
‏يادداشت : چاپ نهم.
‏يادداشت : چاپ قبلی: موسسه انتشارات دانشگاه تهران‏‫، ۱۳۸۷‬.(۷۵۳ ص.)
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۷۳۹ .
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : کشاورزی تجربی
‏موضوع : کشاورزی — تحقیق
‏موضوع : آمار ریاضی
‏شناسه افزوده : رض‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ۱۳۲۸ –
‏شناسه افزوده : ول‍ی‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ‏‫۱۳۲۷ – ‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫S۵۴۰ ‭/آ۲‏‫‬‭ی۴ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۳۰/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۷۳۱۲۰

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستمدرس طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی – منبع دکتری طرحهای آماری در پژوهشهای کشاورزی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس طرح و تحلیل ازمایش های مهندسی کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه