کد خبر: 20673

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری علوم ح‍دی‍ث‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم قران و حدیثدرس حدیث– منبع دکتری ع‍ل‍وم‌ ح‍دی‍ث‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حدیث کلیک کنید.

 

عنوان و نام پديدآور : ع‍ل‍وم‌ ح‍دی‍ث‌[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ح‍دی‍ث‌، ۱۳۷۵ –
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1561-0098
‏یادداشت : علمی- تخصصی
‏يادداشت : صاحب‌امتیاز: دانشکده علوم حدیث
م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌: م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ نیک (ری شهری)
سردبیر: م‍ه‍دی‌ م‍ه‍ری‍زی‌
‏عنوان به زبان دیگر : علوم‌الحدیث
‏ترجمه عنوان : Olum-e-Hadith
‏موضوع : حدیث — نقد و تفسیر– نشریات ادواری
حدیث — علم‌الدرایه– نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۲۵ -‏، مدیر مسئول
Muhammadi Reyshahri, Muhammad
م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬، سردبیر
Mahrizi, Mahdi
‏شناسه افزوده : موسسه علمی – فرهنگی دارالحدیث
دانشکده علوم حدیث، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫۸ع/BP۱۰۹‬
‏رده بندی د… : ‏‫۲۹۷/۲۶۰۵‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭۷۷-۱۸۷۷۹‌‬‎م‬
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان عنوان كامل در صورتي که با زبان متن فرق… : عربی

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم قران و حدیثدرس حدیث– منبع دکتری ع‍ل‍وم‌ ح‍دی‍ث‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حدیث کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه