کد خبر: 24480

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/25

معرفی منبع دکتری ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت و کنترل بیابان درس فرسایش بادی و کنترل ان– منبع دکتری ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فرسایش بادی و کنترل ان کلیک کنید.

 

سرشناسه : رف‍اه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌، ۱۳۱۵-
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ رف‍اه‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫شانزده‌، ۳۲۰ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۲۴۱۸.
‏شابک : ‏‫۲۱۵۰۰ ریال‏‬‏‫: 9789640341063‏‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‭‎Wind erosion and conservation‬
‏يادداشت : چاپ قبلی: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، ۱۳۷۸(دوازده۳۲۰٬ص.).
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چهارم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۰۹ – ۳۲۰.
‏موضوع : خاک — فرسایش
‏موضوع : انرژی بادی
‏موضوع : خاک — حفاظت
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭S۶۲۳‏‫‭‬‭‭/ر۷ف۴۲ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۳۱/۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۸‎۴‎۴‎۲‎۲

 

 

 

 منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت و کنترل بیابان درس فرسایش بادی و کنترل ان– منبع دکتری ف‍رس‍ای‍ش‌ ب‍ادی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فرسایش بادی و کنترل ان کلیک کنید.

 

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه