کد خبر: 20715

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفه و کلامدرس کلام اسلامی– منبع دکتری ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلام اسلامی کلیک کنید.

 

سرشناسه : م‍ظف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۹۶۴ – ۱۹۰۴
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ظف‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍درض‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍ح‍م‍ودی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : [۲۱۵] ص‌
‏فروست : (دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌۴۰۴)
‏شابک : ‎964-424-183-5‬ب‍ه‍ا:۴۳۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Mohammad Reza Mozaffar; Falsafa wa kalam -e islami‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
‏موضوع : ک‍لام‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍درض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۹ – ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ح‍م‍ودی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۳۸ – ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BBR۱۴۷۹‏‫‬‭/ف۸ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۱۸۹/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۶۵۳۲

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه فلسفه و کلامدرس کلام اسلامی– منبع دکتری ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ک‍لام‌ اس‍لام‍ی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلام اسلامی کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه