کد خبر: 22405

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت بازرگانی درس مبانی سازمان و مدیریت– منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک کنید.

 

سرشناسه : رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ل‍ی‌ رض‍ائ‍ی‍ان‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ه ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر پ‍ورع‍زت‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ بیست و یک، ۵۹۸ ص‌.‬‬ : ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫؛ ۴۱۹‬ . م‍دی‍ری‍ت‌‏‫ ؛ ۲۴.‬
‏شابک : ‏‫۱۱۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-530-696-8 : ‬‬‬
‏يادداشت : ‏‫‏پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : ‎‭Ali Rezaian. Fundamentals of organization and management‬‭‭‭‭.
‏يادداشت : ‏‫: چاپ شانزدهم‬.
‏يادداشت : چاپ قبلی: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، ۱۳۷۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص‌.[۵۸۷] – ۵۹۸.
‏موضوع : مدیریت
‏موضوع : سازمان
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۷‭‬‭‬ ‭/ف۲‏‫‭ر۶۳ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۹۲۰۷۲۴

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت بازرگانی درس مبانی سازمان و مدیریت– منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه