کد خبر: 22303

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری مدیریت اسلامی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه کارآفرینی – درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  – منبع دکتری مدیریت اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کلیک کنید.

شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‮‬‏‫: ‏‫‭978-964-530-859-7‬‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۰۴۶۹۵۶
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت اسلامی: رویکردها/ علی‌نقی امیری، حسن عابدی‌جعفری؛ ویراستار علمی سیدعلی علوی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫: ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‮‬‏‫، ۱۳۹۴.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده، ۲۴۵ ص.‮‬: مصور.
‏فروست : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ ۱۶۶۹. مدیریت؛ ۱۳۱.
‏يادداشت : ‏‫چاپ قبلی: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ۱۳۹۲.(۲۴۶ص.).‮‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه:‌ ص. [۲۳۷] – ۲۴۵.‮‬
‏موضوع : ‏‫مدیریت (اسلام)‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۶۵۸‭‮‬
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۲۳۲/۶۷‏‫‭/‮الف‬۸م۴ ۱۳۹۴
‏سرشناسه : امیری، علی‌نقی، ‏‫ -۱۳۳۷‎‏‬
‏شناسه افزوده : ع‍اب‍دی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۰ –
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۲ -، ویراستار
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه کارآفرینی – درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  – منبع دکتری مدیریت اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه