کد خبر: 22305

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری مدیریت اسلامی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه کارآفرینیدرس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  – منبع دکتری مدیریت اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کلیک کنید.

سرشناسه : اف‍ج‍ه‌ای‌، سیدع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۲۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍لام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر اف‍ج‍ه‌ای‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ ‏‫، ۱۳۸۳.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۲۸‎، 59‬ ص‌.‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫‏۲۴۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫‫‭‎9647806108 ‭:‬‬‬‬ ؛ ‏‫۲۹۰۰۰ ریال‭‬( چاپ هفتم)‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ هشتم‬‏‫:‭ 978-964-7806-10-7‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : قسمتی از انتهای کتاب به زبان انگلیسی است.
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‎‏‎Ali Akbar Afjahi. Islamic management‎.‬‬‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌.
‏يادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : ‏‫مدیریت (اسلام)‬‬‬‬
‏شناسه افزوده : جهاد دانشگاهی. واحد علامه طباطبایی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۲۳۲/۶۷‬‏‫‬‭‭/‮الف‬۷م۴ ۱۳۸۳‮الف‬‬‬‬‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۶۵۸‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۸۱۷۰

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه کارآفرینیدرس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  – منبع دکتری مدیریت اسلامی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه