کد خبر: 22493

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات نوین

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت صنعتی درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته – منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات نوین

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته کلیک کنید.

سرشناسه : ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د،‏‫ ۱۳۳۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ن‍وی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ‏‫، ۱۳۸۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ۷۲۵ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫۷۵۰۰ ری‍ال‌ ‬‏‫ : ‭‎964-6020-29-1‬
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏موضوع : مدیریت تولید
‏موضوع : تولید — برنامه‌ریزی
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭TS۱۵۵‏‫‭‭/ج‌۷م‌۴ ۱۳۸۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۵۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۳۰۴۹

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت صنعتی درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته – منبع دکتری مدیریت تولید و عملیات نوین

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه