کد خبر: 20661

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری مقدمه‌ای بر علوم قرآنی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم قران و حدیثدرس علوم قرانی– منبع دکتری مقدمه‌ای بر علوم قرآنی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس علوم قرانی کلیک کنید.

 

‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۷۹-۱۸۳۳
‏سرشناسه : خ‍رق‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌/ خ‍رق‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
‏منشا مقاله : ، پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌، ش‌ ۱۷، ۱۸ ، (ب‍ه‍ار، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸): ص‌ ۳۰۰ – ۳۱۷.
‏توصیفگر : ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌
‏توصیفگر : ف‍ه‍رس‍ت‌ن‍وی‍س‍ی‌
‏توصیفگر : ن‍گ‍ارش‌ ادب‍ی‌
‏توصیفگر : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌
‏توصیفگر : ت‍اری‍خ‌ ق‍رآن‌
‏توصیفگر : زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم قران و حدیثدرس علوم قرانی– منبع دکتری مقدمه‌ای بر علوم قرآنی

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس علوم قرانی کلیک کنید.

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری

No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه