کد خبر: 22450

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌) س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ا

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت دولتی درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌) س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کلیک کنید.

 

سرشناسه : ه‍ی‍وز، اوئ‍ن‌
Hughes, Owen E.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌) س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ آون‌ ه‍ی‍وز؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍دی‌ ال‍وان‍ی‌، س‍ه‍راب‌ خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ش‍وری‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا م‍ع‍م‍ارزاده‌طه‍ران‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رواری‍د‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۳۹۶] ص‌.‬
‏شابک : ۳۵۰۰۰ری‍ال‌: ‏‫‬‭‎9646026494‬ ؛ ‏‫۸۴۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ ششم)
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Public management and administration: an introduction‬
‏يادداشت : چاپ ششم.
‏يادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۸۹.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۸۷ – ۳۹۶].
‏موضوع : علوم اداری
‏شناسه افزوده : ال‍وان‍ی‌، سیدم‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۲۳ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ش‍وری‍ن‍ی‌، س‍ه‍راب‌، ‏‫۱۳۲۹ – ‏‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍ع‍م‍ارزاده‌ طه‍ران‌، غ‍لام‍رض‍ا، ‏‫۱۳۲۴ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭‬‭‭JF۱۳۵۱‏‫‬‭‭‬‭‭/ھ۹م‌۴ ۱۳۸۴‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۵۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۹۶۴۹

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه مدیریت دولتی درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی– منبع دکتری م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌) س‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه