کد خبر: 21940

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/13

معرفی منبع دکتری نظریه های ارتباطات

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطاتدرس نظریه های ارتباطات و فرهنگ – منبع دکتری نظریه های ارتباطات

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های ارتباطات و فرهنگ کلیک کنید.

سرشناسه : س‍وری‍ن‌، ورن‍ر ج‍وزف‌
Severin, Werner Joseph
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌/ ورن‍رج‍ی‌ س‍وری‍ن‌، ج‍ی‍م‍زدب‍ل‍ی‍و ت‍ان‍ک‍ارد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ده‍ق‍ان‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ط، ۵۷۵ ص‌.‬‬‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ ۲۵۷۳.
‏شابک : ‏‫‏۳۵۰۰۰ری‍ال‌‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‬‭‭‬‬‬‬‬‭‭‏‫‬‭ ‏‫‭‎964-0345-55-5 :‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۷۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫۸۲۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‬‏‫‬‭978-964-03-4555-9 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Communication theories: origins, methods, and uses in the mass ‭media.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۶.
‏يادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۸.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۵۳۷-۵۷۵.
‏موضوع : رسانه‌های گروهی
‏موضوع : ارتباط
‏شناسه افزوده : ت‍ان‍ک‍ارد، ‏‫جیمز دبلیو.‬
‏شناسه افزوده : Tankard, James W.
‏شناسه افزوده : دهقان، علیرضا، ‏‫۱۳۳۶ – ‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭P۹۰‏‫‭‭/س‌۹ن‌۶ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۲/۲۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۱۶۰۱۱

منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطاتدرس نظریه های ارتباطات و فرهنگ – منبع دکتری نظریه های ارتباطات

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های ارتباطات و فرهنگ کلیک کنید.

 

 

 

منبع : سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه