کد خبر: 22593

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/20

معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم و مهندسی ابخیز درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.

 

‏سرشناسه : چ‍ورل‍ی‌،‏‫ ری‍چ‍ارد ج.‬
Chorley, Richard J.
‏عنوان و نام پديدآور : ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌/ ری‍چ‍ارد‌ج‍ی‌. چ‍ورل‍ی‌، اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌‌ای‌. ش‍وم‌، دی‍وی‍د‌ای‌.‌س‍ودن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د م‍ع‍ت‍م‍د، اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ق‍ی‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫، ۱۳۷۵ – ۱۳۷۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴ ج‌.‬: م‍ص‍ور،ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار.
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)‏‫؛ ۱۷۱‬. ج‍غ‍راف‍ی‍ا‏‫، ۲۰.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۷۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)‬ ؛ ‏‫۱۷۵۰۰ ریال‬‏‫:ج.۱، چاپ چهارم‏‫‭978-964-4591-71-6 :‬ ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال (ج.۲، چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‎Geomorphology‬.
‏يادداشت : ج.۳(چاپ اول : ۱۳۷۹).
‏يادداشت : ج.۱(چاپ چهارم : پاییز ۱۳۸۸).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۶).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ج‌. ۱. دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌.- ج‌. ۳. ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ دام‍ن‍ه‌ای‌
‏موضوع : ‏‫زمین ریخت‌شناسی
‏موضوع : زمین‌شناسی ساختاری
‏شناسه افزوده : ش‍وم‌، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ آل‍ف‍رد، ۱۹۲۷ – م‌.
‏شناسه افزوده : Schumm, Stanely Alfred
‏شناسه افزوده : س‍اگ‍دن‌،‏‫ دی‍وی‍د ای.‬
‏شناسه افزوده : Sugden, David E.
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ت‍م‍د، اح‍م‍د، ۱۳۱۴-، مترجم
‏شناسه افزوده : م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌‏‫، ۱۳۳۸ -، مترجم
‏شناسه افزوده : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GB۴۰۱/۵‏‫‭‭/چ‌۹ژ۹ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۵۵۱/۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۸۹۶۰

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم و مهندسی ابخیز درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه