کد خبر: 23090

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15

معرفی منبع دکتری ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ آب‍راه‍ه‌ه‍ا

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم و مهندسی ابخیز درس کنترل سیلاب– منبع دکتری ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ آب‍راه‍ه‌ه‍ا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کنترل سیلاب کلیک کنید.

 

سرشناسه : ل‍وپ‍ز ک‍ادن‍اس‌ دل‍ی‍ان‍و
‎Lopez Cadenas de Llano, F.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ آب‍راه‍ه‌ه‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ل‍وپ‍ز ک‍ادن‍اس‌ دل‍ی‍ان‍و؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ن‍ژاد
‏مشخصات نشر : گ‍رگ‍ان‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ گ‍رگ‍ان‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : [۲۰۱] ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-91693-6-9‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-91693-6-9‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Torrent control and streambed stabilization‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۲۰۱ – ۲۰۰
‏موضوع : س‍ی‍ل‌ — م‍ه‍ار
‏موضوع : س‍ی‍ل‌ب‍ن‍ده‍ا و م‍خ‍زن‍ه‍ای‌ آب‌ — طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
‏موضوع : روده‍ا — ک‍ان‍ال‌ک‍ش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ن‍ج‍ف‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۲ – ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭TC۵۳۰‏‫‭/ل۸۵ک۹ ۱۳۷۸
‏رده بندی دیویی : ۶۲۷/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۱۰۰۳۳

 

 

منابع آزمون دکتری تخصصیمجموعه علوم و مهندسی ابخیز درس کنترل سیلاب– منبع دکتری ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ آب‍راه‍ه‌ه‍ا

 

پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کنترل سیلاب کلیک کنید.

 

 

منبع :   سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه