کد خبر: 17655

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/15

معیارهای سنجش یک مقاله معتبر

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

مقاله تحقیقی است که به بررسی یک موضوع جدید و به روز می پردازد. مقاله برای پذیرفته شدن در مجلات باید دارای ویژگی هایی باشد که مورد تایید مجله قرار گیرد. در ادامه به بررسی معیارهای سنجش مقاله معتبر می پردازیم .

معیارهای سنجش

 • مطالب مقاله باید مرتبط و پیوستگی بین مطالب حفظ شده باشد
 • ساختار مقاله باید واضح و مرتبط باشد
 • عنوان و متن مقاله باید نو ، جدید و خلاق باشد
 • نوشتن نام نویسنده یا نویسندگان
 • چکیده مقاله مهم ترین بخش مقاله می باشد(میتوانید برای آگاهی بیشتر متن نحوه نوشتن چکیده مقاله را کلیک کنید)
 • بیان مساله و روش تحقیق که باید به صورت جامع به این بخش پرداخته شود
 • ارائه مدل های تحقیق و ارتباط بین نتایج
 • ارائه پیشنهادات برای ادامه تحقیق
 • فهرست منابع
 • متن مقاله از لحاظ دستوری بررسی شود
 • شماره گذاری عناوین اصلی و فرعی

میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نگارش مقاله چگونگی نگارش مقالات علمی-پژوهشی (ویژه داوطلبان آزمون دکتری و متقاضیان بورسیه خارج از کشور) کلیک کنید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه