کد خبر: 16120

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/19

ممنوعیت های تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

به گزارش معاون پزوهشی phdphd، بخشنامه جدید دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با شروع سال تحصیلی به واحدها و مراکز این دانشگاها اعلام شده است.

در این بخشنامه درخصوص شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره دکتری تاکید شده که دانشجو باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته یا بالاتر و دکتری حرفه ای مورد تایید وزارتخانه های ذی ربط یا دانشگاه باشد.

همچنین دانشجو باید صلاحیت های علمی و عمومی ورود به دانشگاه برابر ضوابط معین باشد.

قبولی در آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاه و یا کسب پذیرش از دانشگاه مطابق مقررات مصوب وزارتخانه های ذی ربط.

احراز توانایی در زبان خارجی طبق ضوابط و مقررات دانشگاه نیاز است.

تغییر رشته گرایش و انتقال دانشجوی دوره دکتری تخصصی ممنوع شد

پذیرش دانشجوی مشمول مقررات استعدادهای درخشان طبق مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت و پذیرش داوطلبان خارجی طبق مصوبات مراجع ذی ربط انجام می شود.

دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش محور نمی توانند بدون آزمون وارد دوره دکتری تخصصی شوند.

دانشجوی دوره دکتری تخصصی موسسه خارج از کشور می تواند طبق آیین نامه انتقال دانشجویان خارج به داخل، مصوب وزارت و مطابق مقررات مرتبط با آن در دانشگاه به یکی از واحدها منتقل شود.

تغییر رشته گرایش و انتقال دانشجوی دوره دکتری تخصصی ممنوع است.

تحصیل در دوره دکتری تخصصی به صورت تمام وقت است. همچنین تحصیل همزمان دانشجوی این دوره در همان دوره یا سایر دوره های تحصیلی ممنوع است.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه