کد خبر: 9564

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/28

چگونگی نگارش مقاله در مقطع دکتری

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

آیا  مقاله به معنای رونويسى از برخى از صـفـحـات يـك يـا چـند كتاب و چيدن آن ها در كنار يكديگراست؟

مقاله چیست؟

مقاله يك مجموعه اى مـنـظم از اعمال ويژه همراه با كاربرد فنون خاص به منظور پاسخ گويى به يك سـوال مـعـيـن که فرآيند پيچيده است. در قلمرو علوم مختلف اصول و روش تحقيق از يكديگر متفاوتند.

مقاله در مقطع دکتری ،جست و جو در امرى به منظور دست يافتن به واقـعـيـت و حـقـيقت آن امر كه داراى اصول وروش هاى مخصوص به خوداست، مـى بـاشـد.

برای نوشتن یک مقاله در مقطع دکتری لازم است اطلاعات کافی در مورد روش تحقیق و فلسفه علم داشته باشیم.

معیارهای سنجش یک مقاله معتبر

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه