کد خبر: 16040

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/24

نکات کلیدی رزومه نویسی

Rating: 4.5. From 4 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

رزومه یک کلمه فرانسوی است در فارسی به نام سی وی و در انگلیسی به نام Curriculum Vitae خوانده می شود.

رزومه خلاصه سوابق اموزشی پژوهشی و کاری فرد مصاحبه شونده می باشد. یک رزومه شامل بخش های زیر می باشد:

۱- اطلاعات شخصی: شامل نام ، تاریخ تولد ، آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الکترونیک است.

۲- توانایی های علمی و تحصیلی:  شامل مدارک تحصیلی با ذکر معدل ،مدارک دوره های کاربردی ،عنوان پایان نامه

۳-  مهارت‌ها و توانمندی ها : شامل توانایی های کامپیوتری ، زبان خارجی و سطح توانایی در این موارد

۴- سوابق شغلی: شامل عنوان شغل، تلفن یا آدرس محل کار ، مدت اشتغال

۵- سوابق علمی و پژوهشی : شامل پروژه های تحقیقاتی ، کتب و مقالات منتشر شده  

6- عناوین و افتخارات

7- علائق

8- معرف ها

نکات مهم در چگونگی تهیه یک رزومه موثر 

۱ – به دور از هر گونه اشتباه

۲ – روشن بودن هدف

۳ – اعلام نقات قوت

۴ – مشخص کردن بخش های مهم تر

5 – استفاده از کلمات اختصاری

6 – خلاصه نوشتن اطلاعات

7  – مثبت بنویسید

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 4.5. From 4 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه