کد خبر: 11337

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/13

همکاری مشترک با سازمانهای بین المللی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

تلاشهای زیادی در این سالها انجام شده که ضمن ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه همکاریهای بین المللی، ظرفیت و دانش مناسبی درخود مرکز نیز ایجاد گردیده است که می تواند زمینه ساز برنامه های توسعه در آینده باشد . بخشی از این برنامه ها به شرح زیر است : 

1- برنامه های مشترک با سازمان جهانی بهداشت :

 1. حضور درJPRM بصورت سه دوره دو سالانه متوالی و اجرای برنامه های سازمان جهانی بهداشت در سطح کشوری و استانی از طریق طراحی برنامه های آموزشی ، پژوهشی و همچنین همکاری با مشاورین برنامه ها و جذب امکانات و تجهیزات پیش بینی شده .
 2. همکاری در انجام پروژه اصلاحات در نظام سلامت از طریق برقراری تسهیلات آموزشی، فنی و کارشناسی مورد نیاز برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط، با همکاری انستیتو نافیلد دانشگاه لیدز انگلستان و آموزش مدرسین دوره ازطریق اعزام مدرسان به طی دوره حضوری در دور های تکمیلی دانشگاه لیدز.
 3. طراحی و اجرای برنامه آموزشی “اصلاحات در نظام سلامت” در روند اجرای پروژه اصلاحات در نظام سلامت وزارت بهداشت و درمان زیر نظر کارشناسی انستیتو نافیلد دانشگاه لیدز و گسترش آن در سطح کشور.
 4. طراحی و اجرای مدل ” مشارکت بین بخشی و مدل ارتقا یافته تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی” در قالب طرحهای پژوهشی.
 5. اجرای طرحCBI با مشارکت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی.
 6. نشست مشترک با تیم اصلاحات وزارت بهداشت و درمان کشور مراکش و بررسی زمینه های همکاری برای تبادل دانش و تجربه بین دو کشور.
 7. برگزاری کارگاه منطقه ایEMRO با عنوان IMCI .
 8. اجرای پروژهMEP .
 9. مشارکت در توسعه برنامهKMC .
 10. نیاز سنجی آموزشی مدیران نظام سلامت و طراحی و تولید بسته آموزشی.
 11. پایش و ارزشیابی و اجرای الگوی آموزش الکترونیک برای مدیران نظام سلامت.

2- همکاری با دیگر موسسات بین المللی:

 1. Karolinska Institute
 2. پروژه های مشترک پایانامه های دانشجویان دکتری (PhD) ایرانی شاغل به تحصیل در آن موسسه.
 3. برگزاری نشت های سالانه بررسی پیشرفت پروژه ها.
 4. Nuffield Institute
 5. عقد تفاهم نامه همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک.
 6. ITC/ILO
 7. همکاری با موسسهITC/ILO ایتالیا در اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران نظام سلامت کشور با همکاری وزارتخانه در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیریت پروژه.
 8. برگزاری نشست های مشترک درمرکزILO در ایتالیا و NPMC در ایران به منظور بررسی زمینه های همکاریهای آموزشی.
 9. Massachusetts University
 10. برگزاری نشست های مشترک برای بررسی زمینه های همکاری از طریق ویدئو کنفرانس.
 11. برگزاری نشست های مشترک برای بررسی پروپوزال های پژوهشی از طریق ویدئو کنفرانس. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در هر یک از موارد فوق به لینک های مربوطه مراجعه کنید .

 لینک ها :

 • برنامه های مشترک با سازمان جهانی بهداشت

 JPRM

 MEP

 HMPP

CBI

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه