کد خبر: 18636

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/27

ویژگی های مقاله های علمی ترویجی و علمی پژوهشی

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

مقالات علمی ترویجی

مقالات علمی ترویجی مقالاتی هستند که به ترویج علوم میپردازد و سطح دانش خوانندگان را بالا میبرد . این گونه مقالات یا ترجمه یا تالیف شده هستند . هدف مقالات علمی ترویجی اشاعه دانش می باشد .

مقالات علمی ترویجی مطالب را به زبانی ساده برای متقاضیان ارائه می نماید .

پژوهشگران تمایل دارند مقالات خود را در مجلات علمی پژوهشی چاپ نمایند تا مجلات علمی ترویجی که ان هم به دلیل اعتبار بالای مجلات علمی پژوهشی می باشد .(برای نوشتن مقالات علمی ترویجی میتوانید چگونگی نگارش مقاله علمی ترویجی را کلیک و مطالعه کنید)

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی به مقالاتی گفته می شود که دارای اهداف زیر باشند :

دنبال جستجو و کشف حقايق و انتشار آن در  ميان مردم

حل مشكل يا بيان انديشه اي در موضوعي از موضو ع هاي علمي

يافتن روابط اجتماعي ميان پديده هاي طبيعي

داشتن اصالت و ابداع

مشاهدات جديد در زمينه علمي با پيشبرد مرزهاي علمي و فن آوري

برای اطلاعات تکمیلی میتوانید 10 ویژگی برتر مقالات علمی پژوهشی را کلیک و مطالعه کنید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه