کد خبر: 9562

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/11

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات چینی”بورس اعزام به خارج از کشور”

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در راستاي ارتقاي هرم اعضاي هیأت علمی و به منظور سنجش
علمی و بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی ، به صورت بورس اعزام به خارج طی دو مرحله آزمون (کتبی، بررسی سوابق
علمی ومصاحبه)، دانشجوي دکتري در رشته زبان وادبیات چینی می پذیرد.
– پذیرش دو مرحلهاي بوده، مرحله اول آزمون کتبی و مرحله دوم بررسی سوابق علمی ومصاحبه است.داوطلبان میبایست در هر مرحله آزمون (کتبی ومصاحبه) دانشگاه شرکت نمایند.عدم شرکت داوطلب در آزمون کتبی به منزله انصراف می باشد و هیچ زمان دیگري آزمون کتبی مجدداً برگزار نخواهد شد. برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه علامه مراجعه کنید .

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه