کد خبر: 14883

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/28

۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دستگاههای اجرایی با دانشگاهها

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اعلام کرد : جهت تکلیف قانونی دستگاههای اجرایی برای هزینه ۱ درصد بودجه خود در بحث پژوهش باید ۵۰ درصد قراردادهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی با دانشگاهها امضا شود.

انجام طرح پژوهشی ملی و صنعتی در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی جایگاه به خصوصی دارد و حتی در دانشگاه‌های سطح اول، انجام طرح پژوهشی ملی ارزش وتویی دارد.

همچنین طبق قوانین برای  فعالیت های مراکز تولیدی و صنعتی در حوزه تحقیق و  پژوهش مرتبط با دانشگاهها، 10 درصد معافیت مالیاتی تصویب شده است.

سامانه ساعت برای ثبت نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی توسط شورای عالی عتف راه اندازی شده و طبق مصوبه شورای عالی عتف همه این دستگاه‌ها باید نیازهای پژوهشی خود را در این سامانه ثبت نموده تا در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور قرار بگیرد.

فعال شدن سامانه فرصت مطالعاتی در  وزارت صنعت باعث شده است هم اکنون تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در حال سپری کردن فرصت مطالعاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

در مسیر تحریک تقاضای دستگاهها  قراردادهای متعددی بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها امضا شده است که قرارداد 1000 میلیارد تومانی  9 دانشگاه برای افزایش ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و 1200 طرح پژوهشی دانشگاهها به ارزش 1200 میلیارد تومان با وزارت دفاز جمله این موارد است.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه