کد خبر: 17659

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/17

10 ویژگی برتر مقالات علمی پژوهشی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

برای موفقیت در چاپ مقالات علمی پژوهشی علاوه بر اینکه باید موضوع و نگارش مقاله از کیفیت و جذابیت بالایی برخوردار باشد باید دارای ویژگی هایی باشد که باعث موفقیت در چاپ مقالات میگردد.(جهت اطلاع از نکات کلیدی چاپ مقالات علمی در مجلات کلیک کنید)

ویژگی هایی که در ادامه ارائه میشود در رشته های مختلف عمومیت دارد البته میتواند برای برخی رشته ها کم یا زیاد شود.

ویژگی مقالات علمی پژوهشی

  • اهمیت موضوع که نشان از جذابیت و نواوری می باشد.
  • عنوان مقاله که نشان دهنده کلید واژه ها و کلیت مقاله می باشد.
  • چکیده مقاله که بخش های مهم از مقاله علمی پژوهشی به صورت اختصار بیان میگردد.
  • کلمات کلیدی که مهم ترین بخش مقاله می باشد.
  • مقدمه به معرفی اولیه تحقیق می پردازد.
  • بیان مساله به بررسی هدف از انجام پژوهش و دلایل انجام پژوهش و فرضیات اصلی و فرعی پژوهش میپردازد.
  • پیشینه تحقیق که به مرور تحقیقات مرتبط با پژوهش در گذشته می پردازد و روش تحقیق که در مورد روش انجام پژوهش ،ابزار مورد استفاده و جامعه مورد بررسی می پردازد.
  • بحث و نتیجه گیری که به نتایج حاصل از پژوهش پرداخته میشود.
  • پیشنهادات که برای ادامه مسیر پژوهش ارائه میگردد.
  • منابع که به مراجعی که در پژوهش از ان استفاده شده است میپردازد.

میتوانید برای دریافت چگونگی نگارش مقالات علمی-پژوهشی (ویژه داوطلبان آزمون دکتری و متقاضیان بورسیه خارج از کشور) کلیک کنید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه