کد خبر: 10957

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/22

2 درصد از دانشجویان در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

به گفته معاون آموزشی وزیر علوم 2 درصد از دانشجویان دکتری تخصصی و ۱۸ درصد در دوره کارشناسی ارشد حضور دارند.

ایشان ادامه داد : از سال ۸۴ تا ۹۵ تراکم تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکترا در دانشگاه آزاد شیب ملایمی داشته است که 22 درصد جمعیت دانشجویی در استان تهران و بقیه در سایر استانها قرار دارند. کمترین جمعیت دانشجویی در استان های محروم واقع شده اند.

وی افزود : دو درصد از دانشجویان در دوره دکتری ، ۵۹ درصد در دوره کارشناسی، ۱۸ درصد در  دوره کارشناسی ارشد و ۱۹ درصد در دوره کاردانی تحصیل میکنند و یکی از مواردی که تا امروز در آموزش عالی زیاد به آن توجه نشده دوره کاردانی و تکنسینی است که باید به این بخش توجه ویژه ای شود.

همچنین 48 درصد دانشجویان در گروه علوم انسانی، ۳۲ درصد در گروه فنی مهندسی، ۶ درصد در گروه علوم پایه، ۶ درصد در گروه پزشکی و بقیه در سایر گروه ها هستند.

از این تعداد ۴۶ درصد دانشجویان را خانم ها و ۵۴ درصد آن را آقایان تشکیل داده و ۴۷ درصد از اساتید، استادیار و هنوز ۳۵ درصد اعضای هیئت علمی مربی هستند.

۵ درصد از اساتید استاد تمام بوده و ۸۰ درصد جمعیت دانشجویی ما در گروه علوم انسانی و فنی مهندسی هستند.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه