• چگونگی نگارش مقاله در مقطع دکتری

  آیا  مقاله به معنای رونويسى از برخى از صـفـحـات يـك يـا چـند كتاب و چيدن آن ها در كنار يكديگراست؟ مقاله چیست؟ مقاله يك مجموعه اى مـنـظم از اعمال ويژه همراه با كاربرد فنون خاص…

 • تکنیک موفقیت در آزمون دکتری

  حدود 50 تا 90% متقاضیان آزمون دکتری  فکر می کنند که بهره هوشی آن ها (IQ)، بیشترین تاثیر را بر موفقیت در آزمون دکتری دارد. تحقیقات سال 2017 نشان می دهد که حداقل یازده عامل…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

    منابع آزمون دکتری تخصصی – درس زبان انگلیسی– منبع دکتری زبان عمومی دکتری زیر ذره بین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زبان انگلیسی کلیک کنید.   ‏سرشناسه : یوسف‌زاده بری،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری استعداد تحصیلی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – درس استعداد تحصیلی– منبع دکتری استعداد تحصیلی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس استعداد تحصیلی کلیک کنید.   سرشناسه : مسیح‌خواه، هادی، ‏‫۱۳۶۰ -‎ ‏عنوان و نام…

 • چندساعت مطالعه برای آزمون دکتری کافی است؟

  برنامه‌اي براي افزايش ساعات  عجله نكنيد.هر رفتار در طول زمان به وجود مي‌آيد و تغيير رفتار نيز به زمان نياز دارد. عجله و دستپاچگي در افزايش زمان‌هاي مطالعه به نتيجه‌اي غير از آشفتگي و اضطراب…

 • جزئیات شیوه نامه اجرائی مصاحبه آزمون دکتری

  شیوه نامه اجرائی مصاحبه آزمون دکتری به منظور ایجاد وحدت رویه در پذیرش دانشجوی دکتری تهیه شده است.پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دارای دو مرحله است که مرحله اول به سنجش علمی مربوطه می شود…

 • چگونه در جلسه آزمون دکتری تست بزنيم؟

  بسياري از داوطلبان آزمون دکتری در جلسه آزمون اگر با چند سوال دشوار مواجه شوند ناگهان دستپاچه مي شوند. در کارنامه رتبه های برتر آزمون دکتری متوسط درصد پاسخ صحیح هر درس 35 بوده است.…

 • مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت دکتری96

  باعرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری96 باید به اطلاع شما برسانیم : برای ثبت نام نهایی در مقطع دکتری ترم بهمن 96 بایست در روز معین شده به دانشگاه مورد نظر مراجعه نمایید.(اعلام…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس مدیریت منابع اب– منبع دکتری مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت منابع اب کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری منابع آب

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس مدیریت منابع اب– منبع دکتری منابع آب   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت منابع اب کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس هیدرولوژی– منبع دکتری اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس هیدرولوژی کلیک کنید.   ‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‍زاده‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.   ‏سرشناسه : چ‍ورل‍ی‌،‏‫…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آبخیزداری و حفاظت خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ابخیزداری– منبع دکتری آبخیزداری و حفاظت خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ابخیزداری کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حفاظت آب و خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس حفاظت خاک– منبع دکتری حفاظت آب و خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حفاظت خاک کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حفاظت آب و خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس حفاظت اب– منبع دکتری حفاظت آب و خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حفاظت اب کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول شیمی تجزیه

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس شیمی پایه – منبع دکتری اصول شیمی تجزیه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی پایه  کلیک کنید.   – سرشناسه : اس‍ک‍وگ‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی معدنی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس شیمی پایه – منبع دکتری شیمی معدنی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی پایه  کلیک کنید.   – سرشناسه : آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی آلی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس شیمی پایه – منبع دکتری شیمی آلی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی پایه  کلیک کنید.   – سرشناسه : م‍ک‌م‍وری‌، ج‍ان‌‏‫،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضی عمومی 2

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس ریاضیات عمومی – منبع دکتری ریاضی عمومی 2   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی  کلیک کنید.   – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی– درس ریاضی عمومی 1 و 2 – منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی عمومی 1 و 2 کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی فیزیکی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-گرانی سنجی – درس زمین شناسی فیزیکی – منبع دکتری زمین شناسی فیزیکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی کلیک کنید. – ‏سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی زمین شناسی فیزیکی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-گرانی سنجی – درس زمین شناسی فیزیکی – منبع دکتری مبانی زمین شناسی فیزیکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی فیزیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-گرانی سنجی – درس فیزیک عمومی 1 و 2– منبع دکتری مبانی فیزیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی 1 و 2 کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-گرانی سنجی – درس فیزیک عمومی 1 و 2– منبع دکتری فیزیک عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی 1 و 2 کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی فیزیکی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-الکترومغناطیس – درس زمین شناسی فیزیکی – منبع دکتری زمین شناسی فیزیکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی کلیک کنید. – ‏سرشناسه : ل‍ی‍ت‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی زمین شناسی فیزیکی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-الکترومغناطیس – درس زمین شناسی فیزیکی – منبع دکتری مبانی زمین شناسی فیزیکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی فیزیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-الکترو مغناطیس – درس فیزیک عمومی 1 و 2– منبع دکتری مبانی فیزیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی 1 و 2 کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک- الکترومغناطیس – درس فیزیک عمومی 1 و 2– منبع دکتری فیزیک عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی 1 و 2 کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی فیزیکی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-زلزله شناسی – درس زمین شناسی فیزیکی – منبع دکتری زمین شناسی فیزیکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی کلیک کنید. – ‏سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی زمین شناسی فیزیکی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-زلزله شناسی – درس زمین شناسی فیزیکی – منبع دکتری مبانی زمین شناسی فیزیکی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی فیزیکی کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی فیزیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک-زلزله شناسی – درس فیزیک عمومی 1 و 2– منبع دکتری مبانی فیزیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی 1 و 2 کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئوفیزیک- زلزله شناسی – درس فیزیک عمومی 1 و 2– منبع دکتری فیزیک عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی 1 و 2 کلیک…