دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان)

 • شرکت در دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان)

  پذیرش دکتری بدون آزمون که با نام دکتری استعداد درخشان هم شناخته می‌شود، از راه‌های پیش روی داوطلبان برای ورود به دوره دکتری تخصصی (PhD) است. شرایط متقاضیان پذیرش دکتری استعداد درخشان در سال‌های گذشته…

 • اعلام پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر 96

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منظور ارتقای کیفی دوره ­های دکتری و حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین ­نامه داخلی، تعداد محدودی از فارغ­ التحصیلان و دانشجویان…

 • فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه اراک

  دانشگاه اراک برای سال تحصیلی آینده از میان فارغ التحصیلان داخلی و خارجی این دانشگاه، دانشجوی بدون آزمون دوره دکتری بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می کند. متقاضیان پذیرش در این دوره باید…

 • اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۶ دانشگاه سمنان

  دانشگاه سمنان در نظر دارد از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه­ های کشور تعدادی را برای تحصیل در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به صورت بدون آزمون پذیرش نماید. شرایط…

 • پذیرش بدون آزمون دانشگاه الزهرا در مقطع دکتری سال 96

  داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺳﺎس «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی» ابلاغیه به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ…

12