سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مهندسی هسته ای

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات مهندسی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی هسته ای – گداخت – درس ریاضیات مهندسی – منبع دکتری ریاضیات مهندسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات مهندسی کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی هسته ای-گداخت  – درس ریاضی مهندسی – منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی مهندسی کلیک کنید. – ‏سرشناسه :…

 • سرفصل های درس رادیوایزوتوپ ها و کاربرد ان ها

  نام بسته درسی : رادیوایزوتوپ ها و کاربرد ان ————————————————————————— فهرست: فصل اول:مبانی فیزیک هسته ای تعریف اتم اجزای تشکیل دهنده اتم آرایش الکترون ها در اتم ایزوتوپ ورادیو ایزوتوپ ها رادیو ایزوتوپ ها پدیده…

 • سرفصل های درس محاسبات عددی پیشرفته

  نام بسته درسی : محاسبات عددی پیشرفته ——————————————————————– فهرست: فصل اول:مروری بر پیش نیازها                                                                                                                      مروری بر حسابان                                                                                                                                        نماد O ی بزرگ                                                                                                                                         نماد o ی کوچک                                                                                                                                         نمایش کامپیوتری اعداد                                                                                                                                برگرداندن اعداد از سیستم اعشاری به…