سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مهندسی پلیمر

  • سرفصل های درس پدیده انتقال

    نام بسته درسی:پدیده های انتقال —————————————————————— فهرست: روش‌های انتقال گرما                                                                                                                                    قانون بقای انرژی                                                                                                                                        خواص گرمایی مواد                                                                                                                                     آزمون خودسنجی                                                                                                                                                معادله کلی انتقال گرما                                                                                                                                معادله انتقال گرما در مختصات کارتزین                                                                                                           معادله انتقال گرما در مختصات…

  • سرفصل های درس شیمی فیزیک پلیمرها

    نام بسته درسی:شیمی فیزیک پلیمرها ————————————————————- فهرست: فصل اول : مباني علم پليمر فصل دوم : ريز ساختار و شکل نهايي زنجير پليمر فصل سوم : وزن مولکولي و ابعاد زنجير فصل چهارم: محلول های…