سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مکانیک

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک تبدیل انرژی – درس ترمودینامیک پیشرفته – منبع دکتری ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ترمودینامیک پیشرفته کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی مکانیک سیالات پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک تبدیل انرژی – درس مکانیک سیالات پیشرفته – منبع دکتری مبانی مکانیک سیالات پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک سیالات پیشرفته کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک تبدیل انرژی – درس مکانیک سیالات پیشرفته – منبع دکتری مکانیک سیالات پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک سیالات پیشرفته کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک تبدیل انرژی – درس ریاضی مهندسی – منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی مهندسی کلیک کنید. – ‏سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل پیشرفته ارتعاشات

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک- دینامیک، کنترل و ارتعاشات – درس ارتعاشات پیشرفته – منبع دکتری تحلیل پیشرفته ارتعاشات   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ارتعاشات پیشرفته کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک- دینامیک، کنترل و ارتعاشات – درس ریاضی مهندسی – منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی مهندسی کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری الاستیسیته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک جامدات – درس تئوری الاستیسیته – منبع دکتری الاستیسیته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تئوری الاستیسیته کلیک کنید. – سرشناسه : ساد، مارتین…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی مکانیک محیط های پیوسته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک جامدات – درس مکانیک محیط پیوسته – منبع دکتری مبانی مکانیک محیط های پیوسته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک محیط پیوسته کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک جامدات – درس ریاضی مهندسی – منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی مهندسی کلیک کنید. – ‏سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی- مکانیک ساخت و تولید – درس ریاضی مهندسی – منبع دکتری ریاضیات مهندسی کاربردی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی مهندسی کلیک کنید. –…

 • سرفصل های درس مکانیک سیالات پیشرفته

  نام بسته درسی:مکانیک سیالات پیشرفته —————————————————————————————— فهرست: فصل اول – استاتیک سیالات                                                                                                                        مقدمه             فشار                                                                                                                                                        تغييرات فشار                                                                                                                                              سيالات تراکم ناپذیر                                                                                                                                 دما ثابت                                                                                                                                                آدياباتيک                                                                                                                                              اندازه گيري فشار                                                                                                                                        بارومتر جيوه‌اي                                                                                                                                        پيزومتر                                                                                                                                                مانومتر ساده                                                                                                                                           مانومتر…

 • سرفصل های درس متالوژی در تولید

  نام بسته درسی:متالورژی در تولید ————————————————– فهرست: خزش شكست خستگي شكست در فلزات متالورژي پودر ساختار تعادل آهن – كربن پيرساختي روش‌هاي افزايش استحكام فولاد مزيت- مارتنريتي سيستم‌هاي دوفازي و افزايش استحكام خستگي حد دوام…

 • سرفصل های درس انالیز شکل دادن فلزات

  نام بسته درسی:آناليز شکل دهي ——————————————————– فهرست: مقدمه مروري بر روش‌هاي مختلف شکل دهي پلاستيسيته روش‌هاي تجزيه و تحليل عمليات شکل دهي روش کار ايده آل slab method کرانه بالا upper bond ميدان خطوط لغزش…

 • سرفصل درس تئوری الاستیسیته

  نام بسته درسی:تئوری الاستیسیته ————————————————————- فهرست: مروری سریع بر مقاومت مصالح Constitutive equation جابه‌جایی و کرنش معادلات سازگاری کرنش‌سنج‌ها Torsion Compact. Eq’s and B.Cs’ شبیه‌سازی پوسته‌ای (Membrane Analogy) روش انرژی: (Energy Method) (Total Potential Energy)…

 • سرفصل های درس مکانیک محیط زیست

  نام بسته درسی:مکانیک محیط پیوسته —————————————————————- فهرست: مکانيک محيط پيوسته خاصيت تعويضي دلتاي کرونکر تانسورها قانون کوشنت ماتريس تبديل و فاکتورهاي مقياس تشريح مادي و فضايي جنبش عملگر نابلا  در دستگاه مختصات منحني‌الخط: قضيه گوس…

 • سرفصل های درس ارتعاشات پیشرفته

  نام بسته درسی:ارتعاشات پیشرفته —————————————————- فهرست: مقدمه درجه آزادی سیستم ارتعاشات آزاد سیستم­های یک درجه آزادی روش انرژی روش کار مجازی ارتعاشات آزاد میرای سیستم­های یک درجه آزادی کاهش لگاریتمی اصطکاک خشک ارتعاشات اجباری هارمونیک…

 • سرفصل های درس دینامیک پیشرفته

  نام بسته درسی:دینامیک پیشرفته ———————————————————– فهرست: فصل اول : مروري بر آناليز برداري 1ـ1 مفاهيم اساسي 1ـ2 مشتقات زماني بردارهاي يکه دستگاه مختصات دوار 1ـ3 مشتق زماني بردار 1ـ4 مشتق دوم زماني بردار فصل دوم:…