سرفصل های کنکور دکتری مهندسی دریا

  • سرفصل های درس مکانیک سیالات

    نام بسته : مکانیک سیالات پیشرفته ——————————————————————- فهرست فصل اول– استاتیک سیالات           مقدمه                              فشار تغييرات فشار سيالات تراکم ناپذیر               دما ثابت                 آدياباتيک اندازه گيري فشار بارومتر جيوه‌اي پيزومتر       مانومتر ساده          مانومتر دیفرانسیلی                         مانومتر…