سرفصل های کنکور دکتری مهندسی سیستم های انرژی

  • معرفی منابع دکتری

    معرفی منبع دکتری ترمودینامیک مهندسی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی سیستم های انرژی – درس ترمودینامیک – منبع دکتری ترمودینامیک مهندسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ترمودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : چنگل،‏‫ یونس…

  • سرفصل های درس ترمودینامیک

    نام بسته درسی : ترمودینامیک ———————————————————– فهرست: فصل اول–گازهاي كامل                                                                                                                         معادله حالت يک گاز                                                                                                                                         انرژي داخلي يک گاز                                                                                                                                    گاز كامل                                                                                                                                       تعيين تجربي ظرفيتهاي گرمايي                                                                                                                   فرآيند ايستاوار بي‌در رو                                                                                                                         روش…