سرفصل های کنکور دکتری مهندسی شیمی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مهندسی بیوشیمی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی – درس مهندسی بیوشیمی پیشرفته – منبع دکتری مهندسی بیوشیمی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مهندسی بیوشیمی پیشرفته کلیک کنید. – شابک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ترمودینامیک مهندسی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی – درس ترمودینامیک – منبع دکتری ترمودینامیک مهندسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ترمودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : چنگل،‏‫ یونس ا.‬…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری پدیده های انتقال جرم

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی شیمی – درس پدیده های انتقال – منبع دکتری پدیده های انتقال جرم   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس پدیده های انتقال کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ترمودینامیک مهندسی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مهندسی شیمی – درس ترمودینامیک – منبع دکتری ترمودینامیک مهندسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ترمودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : چنگل،‏‫ یونس ا.‬ Cengel,…

 • سرفصل های درس مهندسی بیوشیمی پیشرفته

  نام بسته درسی : مهندسی بیوشیمی پیشرفته ————————————————————————- فهرست: فصل اول- مهندسي زيست شيمي و واحدهاي اصلي آن                                                                                        مهندسی زیست شیمی                                                                                                                                  امكانات لازم و مراحل توليد مواد به روش مهندسي زيست‌شيمي                                                                                مراحل توليد…

 • سرفصل های درس پدیده های انتقال

  نام بسته درسی : پدیده های انتقال ——————————————————— فهرست: روش‌های انتقال گرما                                                                                                                                    قانون بقای انرژی                                                                                                                                        خواص گرمایی مواد                                                                                                                                    آزمون خودسنجی                                                                                                                                                 معادله کلی انتقال گرما                                                                                                                               معادله انتقال گرما در مختصات کارتزین                                                                                                            معادله انتقال گرما…

 • سرفصل های درس سینتیک و طراحی راکتور

  نام بسته درسی : سینتیک و طراحی راکتور ————————————————————- فهرست: فصل اول :سینتیک واکنش‌های متجانس                                                                                                           تقسیم‌بندی واکنش‌های شیمیایی سرعت واکنش ابعاد ثابت سرعت وابستگی سرعت واکنش به دما مکانیسم واکنش‌های چند مرحله‌ای با ذرات ناپایدار…