سرفصل های کنکور دکتری مهندسی صنایع

  • سرفصل های درس طراحی سیستم های صنعتی

    نام بسته درسی:طراحی سیستمهای صنعتی —————————————————————— فهرست: مکان یابی مسائل مکان یابی میانه مسائل مکان یابی میانه (چندتسهیلاتی) مسائل مکان یابی مرکز( مقدماتی) مسائل مکان یابی مرکز( پیشرفته) مسائل مکان یابی پوشش مسائل مکان یابی…