سرفصل های کنکور دکتری مهندسی مواد و متالورژی

  • سرفصل های درس خواص مکانیکی مواد

    نام بسته درسی : خواص مکانیکی مواد —————– فهرست: مفهوم تنش و کرنش ـ رفتار الاستيک ( کشسان ) مواد ـ تغيير شکل فلزات نرم در کشش ـ مقايسه رفتار نرم ( ductile ) و…

  • سرفصل های درس خواص فیزیکی مواد

    نام بسته درسی : خواص فیزیکی مواد ——————————– فهرست: نظم در مواد استحاله‌هاي آلوتروپيک انديس صفحه عيوب و نقايص شبکه ترموديناميک جاهاي خالي محلول‌هاي جامد استحاله قانون فيک مبناي بي‌نهايت بودن نفوذ نيمه بي‌نهايت  پديده…

  • سرفصل های درس خواص ترمودینامیک مواد

    نام بسته درسی : خواص ترمودینامیک مواد ——————————— فهرست: فصل اول : قانون اول ترمودینامیک فصل دوم : قانون دوم ترمودینامیک فصل سوم : تعبیر آماری آنتروپی و توابع ترمودینامیک فصل چهارم : ظرفیت گرمایی…